Κράτιππος

Όνομα ιστορικών προσώπων της αρχαιότητας. 1. Αθηναίος ιστορικός (4ος; αι. π.Χ.). Σύμφωνα με τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα υπήρξε σύγχρονος του Θουκυδίδη και συμπλήρωσε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, φθάνοντας έως την καταστροφή του σπαρτιατικού στόλου από τον Κόνωνα, κοντά στην Κνίδο (394 π.Χ.) και ίσως έως την Ανταλκίδειο ειρήνη (386 π.Χ.). Νεότεροι κριτικοί τού αποδίδουν τα Ελληνικά της Οξυρρύγχου, κείμενο που βρέθηκε το 1906 στην ομώνυμη αρχαία πόλη της Αιγύπτου και αφηγείται με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα του 396 π.Χ. Μερίδα φιλολόγων έχει διατυπώσει την άποψη ότι ο Κ. έζησε στους ελληνιστικούς χρόνους. 2. Περιπατητικός φιλόσοφος από την Πέργαμο (1ος αι. π.Χ.). Δίδαξε πρώτα στη Μυτιλήνη και αργότερα στην Αθήνα, όπου ίσως διαδέχτηκε τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο. Υπήρξε στενός φίλος του Κικέρωνα. Από τις φιλοσοφικές θεωρίες του είναι γνωστά μόνο όσα αναφέρει ο Κικέρων για να υποστηρίξει τη θεωρία του Κ. για τη σημαντικότητα των προφητικών ονείρων.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Κράτιππος — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Кратипп историк — (Κράτιππος) историк афинский, написавший продолжение истории Фукидида; относительно жизни его, роли в переработке труда Фукидида и т. п. мнения ученых расходятся. Ср. Мищенко, Фукидид и его сочинение …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кратипп перипатетик — (Κρατίππος) из Митилен (на о. Лесбосе), перипатетик I в. до Р. X., жил в Афинах, где с ним познакомился Цицерон …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кратипп, историк — (Κράτιππος) историк афинский, написавший продолжение истории Фукидида; относительно жизни его, роли в переработке труда Фукидида и т. п. мнения ученых расходятся. Ср. Мищенко, Фукидид и его сочинение …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кратипп, перипатетик — (Κρατίππος) из Митилен (на о. Лесбосе), перипатетик I в. до Р. X., жил в Афинах, где с ним познакомился Цицерон …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Κρατίππου — Κράτιππος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κρατίππῳ — Κράτιππος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κράτιππε — Κράτιππος masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κράτιππον — Κράτιππος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Cratippus of Athens — Cratippus (Ancient Greek: Κράτιππος; fl. c. 375 BC), was a Greek historian. There are only three or four references to him in ancient literature, and his importance derives from his being identified by several scholars (e.g. Blass) with the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.